Israil mitler ve terör

By (author)Roger Garaudy

25,00 


Bu İsrail Politikasının Kurucu Efsaneleri kitabının okuması ne dinî, ne de siyasî hiçbir karışıklık meydana getirmemelidir. Tevrat’ın ve “tarihî kitaplar” ın (özellikle Yeşu, Samuel ve Krallar kitaplarının) siyonist yorumunun tenkidi, hiçbir şekilde Kitab-ı Mukaddes’in bir küçümsenişi ve onun insanlaşma ve insanın ilâhi yüceliğe erişme destanı konusuna kendi payına getirdiği açıklamaların bir horlanışı şeklinde değerlendirilemez. Hazreti İbrahim’in kurbanı, insanın geçici içgüdülerini ve kırılgan muhakemelerini, bunları göreceleştiren kayıtsız şartsız değerler adına aşmasının, onların ötesine geçmesinin ebedî bir modelidir. Aynı şekilde Mısır’dan Çıkış da, bütün köleliklerden kurtulmanın, Allah’ın hürriyete doğru karşı durulmaz çağrısının sembolü olarak devam edecektir.


 


Bizim reddettiğimiz nokta, bu metinlerin siyonist, kabileci ve milliyetçi okumalarıdır. Çünkü bu anlayış Allah’ın insanla, bütün insanlarla olan Ahdi ve herkesin kalbinde var oluşu gibi devâsâ bir düşünceyi basite indirgemek te ve bundan insanlık tarihinin şu en uğursuz fikrini çıkarmaktadır: Bütün hegemonyaları, bütün sömürgeleştirmeleri ve bütün katliâmları peşin peşin mazur ve hatta haklı gören, taraf tutan ve kısmî özellik taşıyan (ve bu haliyle bir put olan) bir Tanrı tarafından seçilmiş halk. Sanki dünyada, İbraniler’inkinden başka “Kutsal tarih” yok.

Öyleyse sana kim suçlu? suçu kim işledi ya da kim suçluyor? Kim gerçeği görüyor ya da kim atmaya çalışıyor?


 

Share with friends !
Product details

Paperback: 242 pages
Publisher: Omnia Veritas Ltd (March 11, 2019)
Language: Turkish
ISBN-10: 1913057178
ISBN-13: 978-1913057176
Product Dimensions: 5.5 x 0.5 x 8.5 inches

Author