Showing all 2 results

  • Heus aquí un cavall pàllid


   Ni puc ni vull acceptar la teoria de que llargues seqüències d’accidents no relacionats determinen els esdeveniments mundials. És inconcebible que els que tenen el poder i la riquesa no puguin unir-se amb un llaç comú, un interès comú i un pla a llarg termini per decidir i dirigir el futur del món. Per a aquells amb recursos, fer el contrari seria totalment irresponsable. Sé que jo seria el primer en organitzar una conspiració per controlar el resultat del futur, si fos una persona i una conspiració que encara no existís. Ho faria intentant assegurar la supervivència dels principis en què crec, la supervivència de la meva família, la meva pròpia supervivència, i la supervivència de la raça humana, i no per cap altra raó.


    

   30,00 
  • He aquí un caballo pálido


   No creo en el destino. No creo en los accidentes. Ni puedo ni quiero aceptar la teoría de que largas secuencias de accidentes no relacionados determinan los acontecimientos mundiales. Es inconcebible que los que tienen el poder y la riqueza no puedan unirse con un lazo común, un interés común y un plan a largo plazo para decidir y dirigir el futuro del mundo. Para aquellos con recursos, hacer lo contrario sería totalmente irresponsable. Sé que yo sería el primero en organizar una conspiración para controlar el resultado del futuro, si fuera una persona y una conspiración que aún no existiera. Lo haría intentando asegurar la supervivencia de los principios en los que creo, la supervivencia de mi familia, mi propia supervivencia, y la supervivencia de la raza humana, y no por ninguna otra razón.


    

   30,00