Showing all 10 results

 • De olieoorlogen


  Het lijdt geen twijfel dat Royal Dutch Shell van het “Comité van 300” een van de oudste en grootste oliemaatschappijen is die vandaag de dag wereldwijd actief zijn. De omzet in 2005 bedroeg 306,73 miljard dollar. Wijlen koningin Juliana van Nederland, Lord Victor Rothschild, prins Nasi van Afrika Sir Ernest Oppenheimer, de Samuels van Londen en het Huis Windsor zijn de grootste aandeelhouders van Royal Dutch Shell. Bij Juliana’s dood gingen haar aandelen over naar het Huis van Oranje (Nederland).


   

  28,00 
 • De dictatuur van de socialistische wereldorde


  “De vijand in Washington is meer te vrezen dan de vijand in Moskou.” Het is een gevoel dat ik keer op keer heb geuit. Het communisme heeft de tariefbescherming van president George Washington niet vernietigd.


   

  28,00 
 • De drugsoorlog tegen Amerika


  De meerderheid van de Amerikanen weet dat er een drugsepidemie is, maar slechts een kleine minderheid is zich ervan bewust dat deze aan onze samenleving is toegebracht door de “heersers van de duisternis, de goddelozen op hoge plaatsen, die de duisternis verkiezen boven het licht omdat hun daden verkeerd zijn”. Dit boek gaat over wie deze mannen zijn en hoe ze het grootste en meest winstgevende bedrijf ter wereld leiden, wat ze hebben bereikt en hoe effectief hun tegenmaatregelen zijn geweest.


   

  28,00 
 • De Club van Rome


  De Nieuwe Wereldorde Denktank

  Om de wereldgebeurtenissen te beginnen begrijpen, moeten we ons realiseren dat de vele tragische en explosieve gebeurtenissen van de 20e eeuw niet vanzelf gebeurden, maar gepland waren volgens een vast patroon. Wie waren de planners en bedenkers van deze grote gebeurtenissen?


   

  25,00 
 • Voorbij de samenzwering


  Ontmaskering van de onzichtbare wereldregering

  Door de geschiedenis heen is er vaak op gewezen dat de gemiddelde man in de meeste landen weinig of geen tijd heeft om iets anders te doen dan in zijn levensonderhoud te voorzien, een gezin groot te brengen en een baan te hebben die hem in staat stelt deze doelen te bereiken. Hierdoor heeft hij weinig of geen tijd om zich bezig te houden met politiek, economische kwesties of andere vitale zaken, zoals oorlog en vrede, die zijn leven en dat van de natie beïnvloeden.


   

  25,00 
 • Diplomatie door leugens


  Een verslag van het verraad van de regeringen van Engeland en de Verenigde Staten

  Het verhaal van de oprichting van de Verenigde Naties is een klassiek geval van diplomatie door middel van leugens. De Verenigde Naties volgden de ter ziele gegane Volkenbond op, de eerste poging om één enkele wereldregering op te richten in het kielzog van de Vredesconferentie van Parijs die aanleiding gaf tot het Verdrag van Versailles.


   

  28,00 
 • De hiërarchie van de samenzweerders


  Geschiedenis van het comité van 300

  Velen van ons zijn zich er zeker van bewust dat de mensen die onze regering leiden niet de mensen zijn die de politieke en economische kwesties, in binnen- en buitenland, werkelijk controleren. Dit heeft velen van ons ertoe gebracht om de waarheid te zoeken in de alternatieve pers, die nieuwsbriefschrijvers die, net als ik, hebben onderzocht, maar niet altijd gevonden, waarom de Verenigde Staten zo ernstig ziek zijn. Het gebod “zoekt en gij zult vinden” is niet altijd het geval geweest bij deze groep. Wat we hebben gevonden is dat mensen meestal in een soort donkere mist leven, niet de moeite nemen om uit te zoeken waar het met hun land naartoe gaat, in de vaste overtuiging dat het er altijd voor hen zal zijn. Dit is hoe de grootste groep van de bevolking gemanipuleerd is om te reageren, en hun houding speelt de geheime regering precies in de kaart.


   

  28,00 
 • Het Tavistock Instituut voor Menselijke Relaties


  Het morele, spirituele, culturele, politieke en economische verval van de Verenigde Staten van Amerika vormgeven

  Het Tavistock Institute for Human Relations heeft een diepgaand effect gehad op het morele, spirituele, culturele, politieke en economische beleid van de Verenigde Staten van Amerika en Groot-Brittannië. Het stond vooraan bij de aanval op de Amerikaanse grondwet. Geen enkele groep produceerde meer propaganda om de Verenigde Staten aan te moedigen om deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog op een moment dat de meerderheid van het Amerikaanse volk daar tegen was.


   

  28,00 
 • De Rothschild dynastie


  Dr. John Coleman, auteur van The Committee of 300, vertelt het verhaal van hoe Mayer Amschel, de oprichter van de “Red Shield” dynastie, zijn eerste fortuin verwierf. Dit staat ver af van de mythen en legenden die nog steeds rondgaan over de man die begon als een lompenhandelaar en pandjesbaas, werkend vanuit een klein huis in de Judenstrasse in Frankfurt am Main, Duitsland, waar hij woonde met zijn vrouw en gezin.


   

  23,00 
 • Vrijmetselarij van A tot Z


  De vrijmetselarij wordt vaak beschreven als een “geheim genootschap”, maar de vrijmetselaars zelf vinden dat het correcter is om te zeggen dat het een esoterisch genootschap is, voor zover bepaalde aspecten privé zijn. De meest gangbare formulering is dat de vrijmetselarij in de eenentwintigste eeuw minder een geheim genootschap is geworden en meer een “genootschap van geheimen”. De privé-aspecten van de moderne vrijmetselarij zijn de manieren van herkenning tussen leden en bepaalde elementen van het ritueel. Vrijmetselaren kunnen bijvoorbeeld aan nieuwkomers die ze ontmoeten vragen “bent u op het plein?”.


   

  23,00